Търси съдружници за строителен проект Дизайн и обзавеждане за заведения, хотели и търговски обекти Професионален домоуправител
 

Нова неизползвана производствена сграда

Индустриален имот в гр. Габрово

Тип обява: Парцели за бизнес, Сгради за бизнес
Местоположение: Габрово
Категория бизнес: , сграда , терен , индустриален , Габрово 
Цена: По договаряне!

Обща информация:

Характеристика на земята:
- Степен на развитие – годна за строителство с изградена инфраструктура;
- Вид на използване – застроеност 50%;

Описание на бизнеса:

Разположение: Северна индустриална зона на гр. Габрово, между ул. “Ген. Николов”, “Плодпродукт”, м. Устието, дворища с пл. № 478 и № 483 и скат. Теренът е включен в строителните граници на населеното място.
Град Габрово е населено място от ІІ функционален тип, съгласно Единния класификатор на Република България. Имотът се намира в четвърта зона на града, съгласно зонирането на гр. Габрово.
Теренът е благоустроен, равнинен. Върху него е изградена производствена сграда, все още невъведена в експлоатация. Направена е вертикална планировка – обслужваща алейна мрежа, озеленяване и асфалтирани пътища.

Захранващи съоръжения – снабдена с водопровод, канал, ел. мрежи, телефонни кабели.
Транспортна достъпност – много добра.
Качество на земята – равнинна.
Екологична обремененост – Тъй като промишлената сграда все още не е въведена в експлоатация, земята е екологично запазена.

Сгради – Няма съставен Протокол 16.
- Застроена площ 9700 кв.м
- Разгъната застроена площ 116955 кв.м
- Застроен обем 10768 куб.м
Няма монтирано технологично оборудване.
Няма Протокол 16 за приемане на СМР и въвеждане в експлоатация. Сградните мрежи ЕЛ и ВК са изпитани, за което има съставени протоколи. Разрешение за строеж № 123/13.05.1985 на ОНС Габрово и Протокол №ІІ/364 от 21.05.1985 за определяне на строителна линия и ниво.

Изградени са следните сгради:
Производствен корпус – сглобяем стоманобетон -1 етаж
- ЗП - 7922 кв.м
- ЗО – 101923 куб.м
Корпус 3 – сглобяем стоманобетон – 1 етаж
- ЗП - 393 кв.м
- ЗО – 2869 куб.м
Столова – сглобяем стоманобетон – 1 етаж
- ЗП – 615 кв.м
- ЗО 3500 куб.м
Административна битова сграда – сглобяем стоманобетон – 4 етажа
- ЗП – 356 кв.м
- РЗП – 1424 кв.м
- ЗО – 5560 куб.м
Помпена станция – монолитна – 1 етаж
- ЗП – 23 кв.м
- ЗО – 138 куб.м
Пропуск – монолитен – 1 етаж
- ЗП – 20 кв.м
- ЗО – 64 куб.м
Модули 1,2 и 3 – сглобяем стоманобетон – 1 етаж
- ЗП – 296 кв.м
- ЗО – 2901 куб.м

273 оферти за бизнес

Бързо търсене

Подробно търсене

Топ предложения

Emberli Park Bar & Dinner в Лозенец, на морето

Лозенец

Emberli Park Bar & Dinner в Лозенец, на морето

Цена: 150 000 €

Център за красота и фризьорски салон в Лозенец

Лозенец

Център за красота и фризьорски салон в Лозенец

Цена: По споразумение

Бизнес имот с атрактивна локация

Силистра

Бизнес имот с атрактивна локация

Цена: 600 000 лв.