Търси съдружници за строителен проект Дизайн и обзавеждане за заведения, хотели и търговски обекти Професионален домоуправител
 

Животновъдно предприятие - гр. Сливен!

Предприятие в индустриална зона и потенциал за бъдещо развитие!

Тип обява: Продава бизнес, Бизнес под наем, Съдружие и партньорство, Парцели за бизнес, Сгради за бизнес
Местоположение: Сливен
Категория бизнес: , свинекомплекс , промишлен терен 
Цена: По договаряне!

Обща информация:

Животновъдно предприятие - Сливен се намира в южната част на Индустриалната зона на гр. Сливен, на 12 км от магистрала „Тракия” и на 500 м от първокласен път I-6 (Бургас – Стара Загора). Предприятието е 100% частна собственост.

Описание на бизнеса:

Халетата на предприятието могат да бъдат оборудвани и пригодени за отглеждане на различни видове животни – пилета, гъски, патици, пуйки, прасета, в зависимост от предпочитанията и нуждите на потенциалния инвеститор. Капацитетът на предприятието позволява да се отглеждат например над 4 000 000 пилета годишно.
При отглеждането на прасета производствения капацитет е до 60 000 бр. угоени животни между 100-120 кг. годишно, плюс до 40 000 бр. малки животни между 20-25 кг годишно.
Допълнително към този момент са в сила държавни субсидии за различните видове животни. Субсидиите за птици са както следва: бройлери - 0.75лв. за бр., гъски – 0.43лв. за бр., патици – 2.28лв. за бр., пуйки – 0.54лв. за бр. Субсидиите за прасета са в размер на 48.36лв за всяко угоено прасе, а за всяка свиня-майка – 60.80лв.
Изплащането на субсидиите е в сила до 31.12.2017, след което може да има продължение на програмите. За всички инвестиции за реновации и оборудване, направени в предприятието могат да се използват европейски субсидии в размер на 50% от стойността на вложените средства.
Корпоративният данък в България е 10%. Средната работна заплата е около 300 EUR, а цените на тока и водата са по – ниски в сравнение с останалите страни от ЕС.

Характеристики на Животновъдно предприятие - Сливен
Сградите, съоръженията и инфраструктурата на предприятието са разположени върху 272 000 кв.м.
Брой халета - 37.
Обща площ - 46 916 кв.м.

Данъчната оценка на предприятието е в размер на 5 000 000 ЕUR.
Дружеството няма задължения към данъчната администрация, към банки или трети страни.
Предприятието е снабдено с безсрочно Комплексно разрешително, позволяващо му да извършва дейността си съобразно изискванията и регулацията на територията на ЕС. Дружеството е регистрирано като Земеделски производител, което му дава право да участва с различни проекти в европейските програми за финансиране и подпомагане на земеделските производители в новия програмен период 2014 – 2020г.
Водоснабдяването е автономно и напълно осигурено от три броя собствени сондажни кладенци, помпени станции, водонапорна кула и независима водопроводна мрежа. От гледна точка сигурност, капацитетът на водоснабдяването е изчислен за двойно по – голям обем производство.

Пречиствателната станция на предприятието е свързана с градската пречиствателна станция, поради което никога не е имало екологичен проблем с отпадните води от дейността.
Електрозахранването е двойно осигурено от две независими подстанции, с два независими един от друг далекопровода на средно напрежение – 20kV, които се включват в собствена за предприятието централна разпределителна уредба. За работата на предприятието при пълен капацитет е достатъчен един от далекопроводите, но целта е да има непрекъсната електрификация на производството.

При проявен сериозен интерес, ще изпратим допълнителна подробна информация за предприятието. Имаме готовност да оказваме пълно съдействие и подкрепа на потенциалния инвеститор с натрупания опит и знания в процеса на производството и администрацията. Отворени сме за всички форми на съвместна дейност с потенциалните партньори, които да са изгодни и комфортни за страните, включително отдаване под дългосрочен наем (около 12 000 EUR месечно) на предприятието или неговата пълна или частична продажба.
При продажба на предприятието предвиждаме значителни отстъпки от данъчната оценка, записана по – горе, в зависимост от договорените условия по сделката.

288 оферти за бизнес

Бързо търсене

Подробно търсене

Топ предложения

Emberli Park Bar & Dinner в Лозенец, на морето

Лозенец

Emberli Park Bar & Dinner в Лозенец, на морето

Цена: 65 000 €

Център за красота и фризьорски салон в Лозенец

Лозенец

Център за красота и фризьорски салон в Лозенец

Цена: По споразумение

Бизнес имот с атрактивна локация

Силистра

Бизнес имот с атрактивна локация

Цена: 600 000 лв.