Търси съдружници за строителен проект Дизайн и обзавеждане за заведения, хотели и търговски обекти Професионален домоуправител
 

Млекопреработвателно предприятие в гр. Априлци

Триетажна масивна сграда в центъра на екологично чист град!

Тип обява: Продава бизнес, Съдружие и партньорство, Сгради за бизнес
Местоположение: Априлци
Категория бизнес: , млекопреработвателно , предприятие , екологично , чист , район 
Цена: 500 000 BGN

Обща информация:

Предлагаме изгодно печеливш бизнес с прилежащите активи. Триетажна масивна сграда в центъра на екологично чист град на около 180 км от София, представляваща Млекопреработвателно предприятие с парцел от 1922 кв.м и сграден фонд с РЗП 1203 кв.м. Дружеството е ЕООД и няма заеми, ипотеки и други тежести.

Описание на бизнеса:

За обекта има изготвени проекти за реконструкция на съществуващото предприятие с необходимото пристрояване с цялостна проектно-сметна документация по абсолютно всички необходими за това части. Целта е кандидатстване по мярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (за периода 2014-2020 г.), подкрепена от Европейския Земеделски Фонд. Това, че инвестициите в млекопреработването попадат в този сектор и предприятието е построено в район, включен в приложение № ХХ, му дават приоритет и допълнителни точки. Тези критерии влияят за оценката на проекта, което му гарантира около 57 точки. Te са достатъчни за одобряването и получаване на финансова помощ в размер 50 на 100 от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
В началото на 2017 г. ще бъде отворен достъпът за кандидатстване по мярка 4.2 с цел да се подадат всички необходими документи, а именно готови и одобрени проекти по:
1) Част Технологична
2) Част Строително Конструктивна
3) Част Архитектурна
4) Част Вертикална Планировка
5) Част ВиК
6) Част Ел.
7) Част ОВК
8) Част Хладилна
9) Част КИП и А
10) Част ПСОВ
11) Част Фотоволтаична Система за Ел. и Топла Вода
12) Част ПБ
13) Част ПУСО
14) Част ПБЗ

За реконструкцията и доизграждането на новопроектираното предприятие, така че да отговаря на всички изисквания на ЕС, като машини, сграден фонд и нови технологии за обекта са налице издадени разрешителни и подписани Договори от необходимите институции, а именно:
- Разрешение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда
- Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от Басейнова Дирекция
- Договор за оценка на съответствието на инвестиционните проекти
- Становище от Регионална Здравна Инспекция
- Становище от ОДБХ относно съгласуване на проектната документация за реконструкция и модернизация на съществуващо предприятие
- Заповед на Общината за учредяване право на преминаване и прекарване на канал за смесени отпадни води, дъждовни и пречистени след ПСОВ
- Договор с разрешение за присъединяване на обекти на клиенти към разпределителната електрическа мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България АД“.

След предстоящото преустройство на сграден фонд и дозакупуването на необходимите нови машини и съоръжения, обектът ще стане с РЗП около 2000 кв.м и ще може да произвежда разнообразие от млечни продукти, а именно кисело и прясно мляко, плодови млека, айрян, сметана, кашкавал, сирене, фета, топени сирена, извара, масло и други деликатеси.

За обекта има:
- открити самостоятелни партиди за ВиК и Ел захранване
- изготвена инструкция за експлоатация
- подписани са предварителни договори за всички части, СМР и технологично дооборудване с нови машини

Цената е 500 000,00 (петстотин хиляди) лв. с вкл. ДДС, като има опция за цена по договаряне, но при евентуално взаимно партньорство при ясни правила и условия, с подписан предварителен договор между страните за това. Съществува възможност за прехвърляне от друго работещо и печелившо дружество на материални активи като оборудване от машини и съоръжения в същия бранш, и нематериални активи, като наложена марка на пазара.
Дружеството има добро и утвърдено име, познато на потребителя, което го прави предпочитана марка млечни продукти, наложила се на пазара през последните 20 години със своята ясно изразена специфика на вкусовите си качества, различаващи я от другите. Името е патентовано като марка в Патентно Ведомство и притежава гарантиран процент от пазарния дял на предлаганите млечни продукти в страната, който е с тенденция за увеличаване.

289 оферти за бизнес

Бързо търсене

Подробно търсене

Топ предложения

Emberli Park Bar & Dinner в Лозенец, на морето

Лозенец

Emberli Park Bar & Dinner в Лозенец, на морето

Цена: 65 000 €

Център за красота и фризьорски салон в Лозенец

Лозенец

Център за красота и фризьорски салон в Лозенец

Цена: По споразумение

Бизнес имот с атрактивна локация

Силистра

Бизнес имот с атрактивна локация

Цена: 600 000 лв.