Търси съдружници за строителен проект Дизайн и обзавеждане за заведения, хотели и търговски обекти Професионален домоуправител
 

Парцели с площ 43 дкр и 44 дкр, подходящи за жилищен комплекс

Земя за продажба близо до Албена

Тип обява: Продава бизнес, Парцели за бизнес
Местоположение: близо до Албена
Категория бизнес: , парцел , продажба ,  
Цена: 1 413 000 €

Описание на бизнеса:

Парцелите са граничещи, с правилна геометрична форма и обща площ от 88515 кв.м. (съответно парцел 62788.24.114 – 45059 кв.м. и парцел 62788.24.113 – 43456 кв.м.). Теренът е равен, с около 6% естествен наклон, който осигурява чудесна морска панорама към курортен комплекс Албена. И двата парцела имат отлична достъпност – те граничат с главния асфалтов път III-902.

Парцелите притежават следните ключови характеристики:
• Сменен статут:
-Трайно предназначение: урбанизирана територия
-Начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно-рекреационен обект
• Одобрен Подробен Устройствен План: до 60% плътност на застрояване, КИНТ до 1,2;
• Получено е писмено становище от Регионална инспекция по околната среда и водите- Варна, че във връзка с Натура-2000 на територията на парцелите не се предвиждат ограничителни или забранителни мерки за отредените съгласно статута им мероприятия;
• Изграден собствен сондаж с получено от МОСВ Разрешително за водовземане и употреба на добивана вода за питейно-битови нужди, спорт и рекреация, напояване;
• Получени Разрешения за строеж за жилищна част;.

• Одобрен от Изпълнителна Агенция-Пътища и “Пътна полиция-КАТ” предварителен Комуникационно - транспортен план за връзка на парцелите с главния асфалтов път III-902;
• Сключен предварителен договор с “Електроразпределение-Варна”АД за присъединяване на обект към електроразпределителната мрежа (обща предоставена мощност: 3000kW).

Парцелите са подходящи за строителството на жилищен комплекс. Могат да бъдат закупени заедно или по отделно.

Парцел 1 – 45059 кв.м- Цена: 1 413 000 Евро
Парцел 2 – 43456 кв.м- Цена: 1 673 000 Евро

Рогачево се намира на 21 км от Варна и около 3 км от известния курорт Албена. Обширните горски масиви на Батова гора, граничещи с Рогачево и близостта на морето осигуряват изключително благоприятен биоклимат– резултат от едновременната циркулация на морски и горски въздух.

268 оферти за бизнес

Бързо търсене

Подробно търсене

Топ предложения

Emberli Park Bar & Dinner в Лозенец, на морето

Лозенец

Emberli Park Bar & Dinner в Лозенец, на морето

Цена: 150 000 €

Център за красота и фризьорски салон в Лозенец

Лозенец

Център за красота и фризьорски салон в Лозенец

Цена: По споразумение

Бизнес имот с атрактивна локация

Силистра

Бизнес имот с атрактивна локация

Цена: 600 000 лв.