Търси съдружници за строителен проект Дизайн и обзавеждане за заведения, хотели и търговски обекти Професионален домоуправител
 

Проектът е за производствена линия за извличане на нативно картофено нишесте

Спечелен Европроект по мярка 4.2 одобрен от Държавен фонд Земеделие със срок за изпълнение 2021г

Тип обява: Продава бизнес, Бизнес проекти, Изобретения и иновации
Местоположение: София
Категория бизнес: , картофено нишесте , картофи 
Цена: 260 000 лева

Обща информация:

Представяме Ви спечелен Европроект по мярка 4.2 одобрен от Държавен фонд Земеделие със срок за изпълнение 2021г.
Проектът е за производствена линия за извличане на нативно картофено нишесте, която има подобрени качества и свойства, и позволява оползотворяване на отпадния вторичен продукт. Основната суровина за производство на нативно нишесте са картофи. Нативното нишесте е основен елемент за получаване на нишестени продукти, намиращи изключително приложение при производството на захарни изделия, сладкарството, консервната промишленост и други. Производственият цикъл в предприятието включва всички дейности от приемане, окачествяване и съхранение на първичната суровина през нейното преработване, анализиране на произвеждания продукт до съхраняване и пласмент на готовата продукция.
Технологията на производство може да бъде сменена с друга подобна свързана с картофите, като основен продукт за продукцията.

Описание на бизнеса:

Одобреният проект за изграждане на предприятието за производство на нативно нишесте е ситуирано в с. Сарая, община Пазарджик, но локацията може да бъде променена според нуждите на купувача.
След изграждане на предприятието ще бъде налице завършен производствен цикъл. Това ще създаде възможност за осигуряване на постоянна работа на около 40 работници и специалисти.
Производствените помещения се оформят съобразно с изискванията на технологичния процес. Ръчните операции са сведени до минимум.
Производствената програма на предприятието се определя най-вече от зададения капацитет – 10 тона преработено количество картофи на денонощие, от капацитетните възможности на отделните съоръжения и от маркетинговата стратегия на дружеството. Общото годишно производство на предприятието е до 50 000 т. суровина. Използват се съвременни технологии, съобразени със Закона за храните, действащ на територията на Република България.
Необходимата площ за производствените помещения 1 200 – 1 400кв.м., със средна височина на обекта 6м.
Във връзка с изпълнението на проекта дружеството има сключени рамкови договори с дружества за доставка на суровина – картофи.
Проектът е разработен, като са спазени всички действащи в Република България норми и правила за проектиране.
Инвестицията е в размер на 4 млн. лева в машини и съоръжения за извличане на картофено нишесте. Субсидията по проекта е в размер на 50% или 2 млн. лева.

286 оферти за бизнес

Бързо търсене

Подробно търсене

Топ предложения

Emberli Park Bar & Dinner в Лозенец, на морето

Лозенец

Emberli Park Bar & Dinner в Лозенец, на морето

Цена: 65 000 €

Център за красота и фризьорски салон в Лозенец

Лозенец

Център за красота и фризьорски салон в Лозенец

Цена: По споразумение

Бизнес имот с атрактивна локация

Силистра

Бизнес имот с атрактивна локация

Цена: 600 000 лв.