Търси съдружници за строителен проект Дизайн и обзавеждане за заведения, хотели и търговски обекти Професионален домоуправител
 

Промишлени помещения, земя и битови помещения

Фабрика и индустрия за продажба близо до Габрово

Тип обява: Продава бизнес
Местоположение: близо до Габрово
Категория бизнес: , Промишлени помещения , Габрово 
Цена: 1 283 000 €

Описание на бизнеса:

Имаме удоволствието да предложим сграден фонд с много земя на завод в сферата на машинната промишленост. Фабриката се състои от няколко ПИ и сгради в тях с големина, както следва:

1. Поземлен имот с начин на трайно ползване машинна промишленост с площ 7034 кв.м., заедно с построените в имот едноетажна масивна сграда - склад термичен участък с площ от 720 кв.м.;

2. Поземлен имот с начин на трайно ползване машинна промишленост с площ от 44322 кв.м., заедно с построените в имота:
а. Едноетажна масивна сграда - портал с площ 292 кв.м.;
б. Масивна триетажна сграда - административна сгрaда с площ от 716 кв.м.,
в. Масивна едноетажна сграда - кухня, столова и топла връзка с площ от 630 кв.м.,
г. Масивна едноетажна сграда - леярна с площ от 6342 кв.м.,
д. Масивна едноетажна сграда - кантар с площ от 45 кв.м.,
е. Едноетажна масивна сграда - подстанция с площ от 193 кв.м.,
ж. Едноетажна масивна сграда - трафопост с площ 88 кв.м.,
з. Едноетажна масивна сграда - компресорна станция с площ от 162 кв.м.,
и. Едноетажна масивна сграда - помпена станция с площ от 216 кв.м.,
к. Едноетажна масивна сграда - котелно и мазутно с площ от 486 кв.м.,
л. Едноетажна масивна сграда - цех с площ от 581 кв.м.

3. Поземлен имот с начин на трайно ползване машинна промишленост с площ 4575 кв.м., заедно с построените в имота масивна едноетажна сграда - сграда мобилизационен запас с площ от 310 кв.м., масивна едноетажна сграда - цех с площ от 1608 кв.м., масивна едноетажна сграда - склад за бентонит с площ от 310 кв.м.,

4. Поземлен имот с начин на трайно ползване машинна промишленост с площ 29418 кв.м.,

5. Земеделска земя с променено предназначение с площ за целия от 3 029 кв.м., начин на трайно ползване: машинна промишленост в едно с находящата се в него сграда с друго предназначение с площ от 562 кв.м.

Имотът може да се продаде и на части!!!

Така общото ЗП на предлагания сграден фонд на фабриката е 13 216 кв.м. заедно с прилежащата земя с големина от 88 378 кв.м.

През населеното място минава река, един от притоците на Росица. Селото е съставна част на община Габрово и се намира на 10 км от гр. Севлиево и на 18 км от гр. Габрово. Уникалната природа и скалният феномен Витата стена го правят едно от най-привлекателните места на парк Централен Балкан.

273 оферти за бизнес

Бързо търсене

Подробно търсене

Топ предложения

Emberli Park Bar & Dinner в Лозенец, на морето

Лозенец

Emberli Park Bar & Dinner в Лозенец, на морето

Цена: 150 000 €

Център за красота и фризьорски салон в Лозенец

Лозенец

Център за красота и фризьорски салон в Лозенец

Цена: По споразумение

Бизнес имот с атрактивна локация

Силистра

Бизнес имот с атрактивна локация

Цена: 600 000 лв.