Търси съдружници за строителен проект Дизайн и обзавеждане за заведения, хотели и търговски обекти Професионален домоуправител
 

ИЗГОДНИ ЗАСТРАХОВКИ за Вашия бизнес

Онлайн застраховка за да управлявате по-спокойно бизнеса си

10.04.2012 BusinessForSale.BG

Цялостното корпоративно решение за управление на даден бизнес включва в себе си множество взаимосвързани компоненти. Важно място в стратегическото управление на компанията заема управлението на риска. При развитие на даден Бизнес се инвестира в определени ресурси – сгради, материали, инструменти, служители, транспорт и т.н. За управлението на един устойчив и печеливш бизнес се поемат ежедневно рискове, логично е тези рискове да бъдат застраховани. Точно както управлявате колата си, вие се нуждаете от сигурна застраховка, за да управлявате бизнеса си.

В България не е тайна, че хората имат ниска застрахователна култура. Факт е, че повечето хора и фирми сключват основно задължителните видове застраховки. Останалият минимален процент, които се сещат за съществуването на другите видове застраховки, са единствено тези, които вече са се опарили веднъж от липсата им в необходимия момент.

Мислейки за Вашия Бизнес и как той да бъде по-устойчив, Business For Sale стана партньор на ИЗГОДНИ ЗАСТРАХОВКИ – сайт за онлайн застраховане. Екипът на ИЗГОДНИ ЗАСТРАХОВКИ предлага корпоративни решения за Бизнеса и управление на неговия застрахователен портфейл, което включва:

• Компетентни, индивидуални решения, правна и административна помощ по възникнали казуси с фирмени застраховки
• Преговори от името на клиента със застрахователните компании и договаряне на изгодни условия за застраховане
• Контрол върху изпълнението на сключените застраховки и тяхното своевременно актуализиране
• Постоянна информираност за промените в застрахователния пазар, подбор на нови застрахователни продукти, подходящи за Бизнеса на клиента
• Спазване пълна конфиденциалност относно информация, получена при обслужването на клиента
• Съдействие в процесите на обработка и контрол при ликвидацията на възникнали щети
• Възможности за ползване на застрахователни услуги на международния застрахователен пазар
• Добре разработени корпоративни практики за обслужване на бизнес-клиенти и решаване на техните конкретни нужди
• Изготвяне на специализирани застрахователни програми за различните индустриални сегменти на бизнеса
• Дефиниране профила на риска на всеки един клиент и намиране най-добрите решения за него, предлагани на пазара
• Предлагане на специфични и нестандартни решения при различни нужди от застрахователен характер
• Създаване на целенасочени стратегии за управление на бизнес рискове, от програми за превенция до решения за трансфер в друга компания
• За корпоративни клиенти на застрахователния брокер отпада нуждата да създават обособена структура, специално занимаваща се с контрола и управлението на рисковете и застраховките, съпътстващи техния бизнес.

ИЗГОДНИ ЗАСТРАХОВКИ ще открият най-доброто решение за защита на Вашия Бизнес - застраховка на вашата професионална отговорност, защита за сградите и автомобилния парк, сигурност за вашия персонал и оборудване, гаранция срещу евентуални финансови загуби.

Съществуват различни видове застрахователни продукти, които може да бъдат подходящи за Вашия Бизнес, ето някои от тях:

- Застраховка „Имущество” - независимо дали сте собственици или наематели. С тази застраховка ще предпазите сградния фонд, в който се помещава вашият бизнес в случай на пожар, наводнение, природни бедствия и др. Ако загубите вашите помещения и всичко, намиращо се в тях в резултат на непредвидено събитие, застрахователната компания ще ви плати обезщетение, с което ще успеете да се изправите на крака по-бързо.

- Застраховка „Индустриален пожар - Всички рискове” - този вид застрахователен продукт е разновидност на застраховка Индустриален пожар и предлага най-пълно покритие за Бизнеса. Застраховка Индустриален пожар - Всички рискове предоставя застрахователно покритие срещу финансовите загуби вследствие прекъсване на стопанската дейност на Застрахования.

- Застраховка "Електронно оборудване” - покриват се материални вреди на електронно оборудване.

- Застраховка "Авария на машини” - застраховката осигурява покритие срещу имуществени щети от аварии на машини, съоръжения и оборудване в процеса на производство, които са собственост или са под отговорност на Застрахования.

- Застраховка "Обща гражданска отговорност и отговорност за продукта” - застраховката може да се сключи от всеки търговец или производител на стоки, предназначени за потребление или използвани като съставни части в производството на други стоки. Покриват се имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица.

- Застраховка "Трудова злополука” - работодателите застраховат задължително работниците и служителите си, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им.

- Земеделски застраховки - земеделска продукция е все по-сериозно изложена на риск заради непредсказуемите колебания на времето, затова не допускайте загуби на своята продукция. Съществуват застраховки за земеделски производители и фермери от цялата страна, те предлагат защита на земеделски култури, трайни и краткотрайни насаждения. Покрити рискове в следствие на природни бедствия. А също и застраховка на селскостопански животни, птици, риба и кошери с пчели от рискове - пожар, природни бедствия, злополука, заразни болести, клане по необходимост. Застрахователното покритие може да бъде по индивидуални изисквания на собственика на животните.

- Професионални отговорности - застраховките в тази категория покриват разходите по удовлетворяване на претенции на трети лица в случаи на грешки и небрежност от страна на застрахования, довели до имуществени и неимуществени вреди. Основна част от застрахователните продукти са насочени към свободните професии (за адвокати, нотариуси, одитори, архитекти, проектанти, строителни инженери, туроператори и др.) и производствения процес. Част от застраховките в тази категория са със задължителен характер. Препоръчително е да имате такава застраховка ако предлагате всякакъв вид услуги за бизнеса и обществото.

Друга важна застраховка е т. нар. Застраховка „Отговорност на работодателя” - покрива суми, които застрахованият, в качеството му на работодател, е длъжен да плати като обезщетение на работник/служител, който е претърпял телесно увреждане или смърт при изпълнение на трудовите си задължения.

Не трябва да пропускате и Застраховка „Отговорност за екологични вреди”, ако имате производство, при което има дори минимален риск от замърсяване на околната среда. Тази застраховка покрива разходите по почистването и исковете срещу вашия бизнес.

- Корпоративно животозастраховане - застраховка Живот в полза на служителя. Това е подходящ застрахователен продукт за всеки работодател, който иска да помогне на своите служители в трудни моменти. Тези застраховки предоставят:

Със Спестовна застраховка живот вашите служители получават
- сигурна защита в случай на неочаквани събития;
- един атрактивен социален пакет, който повишава лоялността на служителя към фирмата и нейните собственици;
- освобождаване от вноски при нетрудоспособност.

Рискова застраховка живот за служители
- покритие на служителите Ви от различни рискове;
- ползване на данъчни облекчения;
- възможност за споделено участие при плащане на премията.

Групова здравна застраховка
- лесен достъп до прегледи и лечение без направление и клинична пътека във всички здравни заведения и медицински специалисти в цялата страна;
- данъчни преференции за Вашата фирма;
- престижен имидж за фирмата Ви.

Това са само част от застраховките, които се предлагат в защита на вашият бизнес. За професионални консултации се свържете със застрахователен агент на ИЗГОДНИ ЗАСТРАХОВКИ, който ще ви обясни подробно кое е най-подходящо за вашия бизнес.

Последни бизнес новини

Всеки втори хотел в Банско се продава, но купувачи няма
19.06.2012

Всеки втори хотел в Банско се продава, но купувачи няма

На фона на протестите срещу и за спорния Закон за горите хотелиерският бизнес в Банско е замрял и всеки втори хотел в планинския курорт търси нов собственик.

повече
Собственици бързат да се отърват от имотите
05.06.2012

Собственици бързат да се отърват от имотите

Баровете и ресторантите са най-масовият бизнес, който фирмите продават в условията на криза. С продажбата собствениците обикновено искат да си осигурят свеж ресурс за нова инвестиция.

повече
Бизнесът търси малки и евтини складове
21.03.2012

Бизнесът търси малки и евтини складове

В последните месеци много български фирми започват да търсят складове и производствени площи и в този сегмент има сериозно раздвижване. Интересът е съсредоточен основно към помещения между 60 и 200 кв. м.

повече
Продажбата на бизнес не е срамна дейност, а просто бизнес!
20.12.2011

Продажбата на бизнес не е срамна дейност, а просто бизнес!

Когато всички възможности за изправяне на крака на пострадалият ни бизнес са разиграни идва ред на една трудна или в някои случаи спасителна стъпка – да се разделим с бизнеса си. Да продадеш нещо, което си създавал във времето, но сега се превръща във воденичен камък, който тегли към дъното е труден процес. Понякога и емоционално обвързан. Но да продадем бизнеса си или пък част от него може да има и много положителен ефект. За развитието на тази нова тенденция разговаряхме с Борис Алтънков, Управляващ директор на www.BusinessForSale.bg, посредническа компания в областта на продажба и покупка на бизнеси.

повече
Купувам бизнес, продавам бизнес
19.10.2011

Купувам бизнес, продавам бизнес

Когато всички възможности за изправяне на крака на пострадалия ни бизнес са разиграни, идва ред на една трудна или в някои случаи спасителна стъпка - да се раздели с бизнеса си. Да продадеш нещо, което си създавал във времето, но сега се превръща във воденичен камък, който тегли към дъното, е труден процес. Понякога и емоционално обвързан. Но да продадем бизнеса си или част от него може да има и много положителен ефект.

повече
Идеята като бизнес
20.09.2011

Идеята като бизнес

Управляващият директор на BusinessForSale.BG, Борис Алтънков, беше гост на предаването "Уикенд с Миа Сантова" на 18.09.2011 г., за да коментира възможностите за патентоване на идеи и намиране на инвеститор и продажбата на патента. Много милиардери са натрупали богатството си, благодарение на разумни инвестиции и забележителен бизнес нюх. Други обаче просто са имали късмета да им хрумне да продават нещо, за което никой досега не се е сетил. В списъка на „Форбс” за най-богатите хора на света фигурират имената на много хора, забогатели по този начин.

повече
Пазарът за продажба на бизнеси в България
31.08.2011

Пазарът за продажба на бизнеси в България

В своя сутрешен уикенд блок TV7 коментира темата за продажбата на бизнеси в България, за това кога е изгодно един собственик да си продаде бизнеса и кога е добре да се купи бизнес.

повече
Пет ключови фактора за успех при продажба на бизнес
12.08.2011

Пет ключови фактора за успех при продажба на бизнес

Ако няколко пъти сте били на ръба да продадете бизнеса си, но в последния момент, а понякога и доста по-рано, не успявате, със сигурност сте се чудили защо се получава така. Ето ви някои причини от практиката в България, които може да са причината за това.

повече
Какви са приликите и разликите между новия и стария закон за ВЕИ?
01.06.2011

Какви са приликите и разликите между новия и стария закон за ВЕИ?

Новият Закон за енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) влезе в сила от 3 май. Част от залегналите в него норми и изисквания са близо до тези в предишния, но имаше и изменения, направени в последния момент при гласуването в парламента.

повече
Кои са приоритетните сектори за привличане на инвестиции у нас според държавата
20.05.2011

Кои са приоритетните сектори за привличане на инвестиции у нас според държавата

Няколко са секторите, които според държавата в лицето на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Българската агенция за инвестиции (БАИ) трябва да са приоритетни през следващите пет години в процеса на привличане на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) у нас. Това стана ясно от представената днес презентация от изпълнителния директор на БАИ Борислав Стефанов по време на конференция в София, посветена на привличането на инвестиции в България.

повече
Бизнес за продан
11.01.2011

Бизнес за продан

Казват, че по време на криза се раждали най-доб¬рите възможности за пече¬лене на пари. Дали е така всеки сам може да прецени, но истината е, че сътресе¬нията във финансовия сек¬тор и икономиката разкри¬ха една непозната доскоро за българина възможност купуването на разработен бизнес.

повече
Най-големите сделки в България за 2010 г.
06.01.2011

Най-големите сделки в България за 2010 г.

2010 г. се очертава като една от най-слабите по сливания и придобивания в България, макар в последните няколко месеца пазарът да стана свидетел на силно активизиране и на купувачите, и на продавачите. Стойността им се очаква да бъде наполовина по-малко от 2009 г. с обем от 2 млрд. евро, по данни на "Райфайзен инвестмънт" и "Ентреа кепитъл". Техните изчисления показват, че за първите десет месеца на годината общият обем на сключените сделки е около 700 млн. евро. Медиите, телекомуникациите и имотите са основните сектори, в които станаха големите сделки на годината. Продажбите се движеха предимно от невъзможността за обслужване на дългове, други пък бяха решили да се изнесат от българския пазар. По изчисления на "Дневник" общо пазарът ще достигне близо 1 млрд. евро при около 50 сделки, някои от които предстои да бъдат финализирани. "Дневник" представя най-големите десет.

повече
1 млн.лв. максимум за компания в България
04.10.2010

1 млн.лв. максимум за компания в България

Фирмите за продажба са в тежко състояние, задлъжнялост и намалели обороти, казва Никола Стоянов*, управляващ директор на BusinessForSale.BG за Economynews.bg.

повече
Сделки за милиони в България въпреки кризата
28.09.2010

Сделки за милиони в България въпреки кризата

Въпреки икономическия спад в цял свят, някои инвеститори влагат много пари за закупуване на нови компании. Според икономисти именно по време на криза е най-добре да се правят подобни инвестиции, тъй като цената на сделките е по-ниска. Предполага се, че след време подобни вложения ще имат голяма възвращаемост.
България не прави изключение в това отношение.

повече
Хотелиери не искат ДДС
23.02.2009

Хотелиери не искат ДДС

От Съюза на инвеститорите в туризма, поискаха туристическата дейност в България да се облага с 0% ДДС, за да се справи браншът с кризата. В случай, че това не е възможно, ставката да бъде намалена поне на 5-7%, искат от съюза, пише в-к Стандарт.

Други ...

повече
Стартира програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България
23.02.2009

Стартира програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България

Днес вицепремиерът Меглена Плугчиева и министърът на земеделието и храните Валери Цветанов обявиха началото на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

"Секторът ще играе значителна роля", каза пред журналисти вицепремиерът ...

повече
Рецесията в Източна Европа неизбежна, кризата - да
22.02.2009

Рецесията в Източна Европа неизбежна, кризата - да

В една от последните си статии посветени на тежката рецесия, в която се намира Източна Европа в момента, списание "Икономист" разглежда възможността дали има вероятност тази част от Стария континент да мине по пътя на Аржентина.

Според изданието, Източна ...

повече
Работна група ще предложи мерки за подобряване на бизнеса в България
18.02.2009

Работна група ще предложи мерки за подобряване на бизнеса в България

Очаква се скоро да бъде създадена експертна група от представители на водещи компании, чиято цел ще бъде да формулира и предложи мерки, които от своя страна на доведат до подобряване на бизнес климата в България, във възможно най-кратки срокове.

Не ...

повече
Силен интерес към Бургас на туристическо изложение
17.02.2009

Силен интерес към Бургас на туристическо изложение

Община Бургас предизвика силен интерес сред посетителите на XIII-тото международно туристическо изложение в Истанбул, провело се от 12 до 15 февруари, съобщиха от Общината.

Целта на посещението е Бургас да стане по-привлекателна туристическа дестинация. ...

повече
268 оферти за бизнес

Бързо търсене

Подробно търсене

Топ предложения

Emberli Park Bar & Dinner в Лозенец, на морето

Лозенец

Emberli Park Bar & Dinner в Лозенец, на морето

Цена: 150 000 €

Център за красота и фризьорски салон в Лозенец

Лозенец

Център за красота и фризьорски салон в Лозенец

Цена: По споразумение

Бизнес имот с атрактивна локация

Силистра

Бизнес имот с атрактивна локация

Цена: 600 000 лв.